Skattepengar till tvivelaktiga organisationer

Skriftlig fråga 2015/16:1359 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 1 juni skrev kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på DN Debatt att skattepengar inte ska gå till hatretorik och polarisering. Dagens Nyheter rapporterar nu att Sveriges Förenade Muslimer, SFM, har beviljats 535 200 kronor i statligt bidrag. Det finns många frågor kring SFM:s verksamhet. Bland annat finns uppgifter om kopplingar till extremism och radikal islamism.

Min fråga till kultur- och demokratiministern med anledning av det ovanstående är således :

 

Hur garanterar kultur- och demokratiministern och regeringen att skattebetalarnas pengar inte går till organisationer med kopplingar till extremism och radikal islamism?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-16 Överlämnad: 2016-06-16 Anmäld: 2016-06-17 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29
Svar på skriftlig fråga