skattepengar och partistöd

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj

Fråga 2003/04:1173

av Anne Marie Brodén (m) till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd

I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken effekt det har för demokratin och hur förutsättningarna som skiljer så oerhört påverkar det partipolitiska arbetet.

En ytterligare fråga som är berättigad är hur det påverkar valresultatet. Innebär mest pengar flest röster?

Tydligt är att i socialdemokratiska kommuner är man mer generös med bidrag trots allt mindre pengar till skolan, vården och omsorgen.

Min fråga till ministern är:

På vilket sätt avser ministern att verka för en ökad kontroll av hur skattepengar används när det gäller partistöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-07 Anmäld: 2004-05-10 Besvarad: 2004-05-13 Svar anmält: 2004-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-13)