Skatteparadiset Campioni d''Italia

Skriftlig fråga 2007/08:1436 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 3 juli

Fråga

2007/08:1436 Skatteparadiset Campioni dItalia

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Livigno, Campione dItalia och de italienska delarna av Luganosjön utgör undantag från den Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde. Campione påstås dessutom vara ett av världens minst kända och unika skatteparadis. Campione ligger i den schweiziska kantonen Ticino och är en italiensk enklav inom schweiziskt nationellt och ekonomiskt territorium. Campione är alltså helt omgivet av Schweiz men området är statsrättsligt en del av Italien. Det finns inga gränskontroller och Campione tillhör Schweiz i fråga om banker, valuta, trafik, telefon, post etcetera.

Till skillnad från i Schweiz kan utländska medborgare lätt få uppehållstillstånd eller skriva sig i Campione om vederbörande kan bevisa sig ha egendom i form av en lägenhet eller ett hus samt vistas under inte alltför kort tid i Campione. Campione lyder under italiensk skattelagstiftning men det finns specialregler för området. Det finns ingen inkomst- eller kommunalskatt eftersom Campione kan finansiera sig genom ett kasino. Campione har inga egna banker utan använder schweiziska. Till skillnad från utländska medborgare i Schweiz uppges den utländske medborgare som bosätter sig i Campione inte vara underkastad de skatteavtal som Schweiz har med USA, Kanada och EU-stater. Räntor och vinster från bankmedel, andelar, värdepapper, fast egendom och andra transaktioner på schweizisk eller internationell basis registreras inte för beskattning. Boende i Campione uppges vara skyddade från beskattning så länge som deras transaktioner går genom schweiziska banker.

Genom vilka åtgärder och initiativ gentemot Schweiz, Italien och inom EU avser statsrådet att förhindra att svenska medborgare utnyttjar skatteparadiset Campione dItalia?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-03 Besvarad: 2008-07-14 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-14)