Skatteparadisen och skattekonsulterna

Skriftlig fråga 2008/09:590 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 februari

Fråga

2008/09:590 Skatteparadisen och skattekonsulterna

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sveriges Radios program Kaliber presenterade i december i fjol en undersökning av hur problemet med skatteparadis vuxit sedan 2000-talets början. Mellan åren 2000 och 2008 har antalet svenska bolag ägda från skatteparadis femfaldigats, från 461 till 2 280. De flesta företag är små, med en omsättning under 50 miljoner kronor. Det gäller fler än 1 700 av företagen. Det visade statistik som företaget MM Partner tagit fram utifrån de koncernredovisningar som kommit till Bolagsverket. Till dessa siffror kommer dessutom ett okänt antal bolag där ägandet dolts. Varje år försvinner alltså enligt Skatteverket 46 miljarder skattekronor utomlands. Det motsvarar nästan 8 000 kronor per svensk skattebetalare. Mer pengar än vad det svenska försvaret kostar smusslas varje år undan via kryphål i lagen eller göms helt enkelt offshore. Skattekonsultverksamheten har växt till en lönsam skatteplaneringsindustri där gränsen mot skattebedrägerier är diffus. Kaliber visade att en rad skatterådgivare är beredda att ge helt okända klienter råd som skulle vara direkt olagliga att följa. De verkar inte ett dugg rädda för repressalier. Skatteverket satsar nämligen på att fälla skattebetalarna. Skatterådgivarna kommer nästan alltid undan. Skatteverket har möjlighet att göra revisioner, med eller utan förvarning, hos rådgivarna. Men det starkaste verktyget, att komma oanmäld, används mycket sällan mot skatterådgivare. Kaliber har gått igenom alla Skatteverkets ansökningar om att få använda tvångsmedel, det vill säga komma oanmälda och beslagta bevismaterial, i samtliga länsrätter under de senaste fem åren. Av de 239 ansökningarna gällde endast tre skattekonsulter.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att fler revisioner inom skattekonsultverksamheten kan göras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-09 Anmäld: 2009-02-10 Svar anmält: 2009-02-25 Besvarad: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)