Skattenivån på öl från mindre bryggerier

Skriftlig fråga 2019/20:556 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De senaste tio åren har antalet små bryggerier ökat kraftigt i Sverige. Det olyckliga är dock att de flesta förblir små eller växer långsamt till följd av svår konkurrens från större bryggerier som är etablerade på den internationella marknaden. Stordriftsfördelar gör att de större aktörernas literpris kan hållas avsevärt lägre än de små bryggeriernas produkter. Enligt Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier väljer nu allt fler hantverksbryggerier att lägga ned sin verksamhet, vilket får negativa effekter för såväl tillväxt och entreprenörskap som sysselsättning framför allt i små orter och i glesbygd.

För att motverka denna situation och för att stötta små bryggerier har EU medgett ett undantag som ger små bryggerier möjlighet att betala lägre alkoholskatt. Alla EU-länder utom Sverige och Italien använder sig av detta undantag. Det gör också Norge. Undertecknad anser att Sverige bör följa deras exempel.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför väljer Sverige att avstå från möjligheten att sänka skatten för små bryggerier, och hur kan detta bedömas vara förenligt med den livsmedelsstrategi som riksdagen har beslutat om?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga