Skattenivå på tobak

Skriftlig fråga 2007/08:836 av Nilsson, Mats G (m)

Nilsson, Mats G (m)

den 22 februari

Fråga

2007/08:836 Skattenivå på tobak

av Mats G Nilsson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I Sverige har vi av tradition en hög tobaksskatt för att begränsa tobaksanvändandet. Intäkterna från den svenska tobaksskatten uppgår efter senaste skattehöjningen till drygt 11 miljarder kronor per år. Tobaksskatten omfattar all typ av tobak oavsett vilka kostnader respektive tobaksslag har för samhället.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt-kärlsjukdomar och före 50 års ålder beror fyra av fem hjärtinfarkter på rökning. Vid sjukdomar i andra artärer är sambandet med rökning ännu starkare. Det finns med andra ord ett starkt samband mellan rökning och ohälsa.

Enligt Statens folkhälsoinstitut beräknas den svenska rökningen kosta samhället minst 26 miljarder kronor varje år. Motsvarande kostnader för sjukskrivningar, minskad produktivitet eller sjukvårdskostnader som beror på snusande finns inte redovisade någonstans.

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att beskattningen på tobak ska överensstämma med dess bevisade hälsoeffekter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-02-22 Svar anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)