Skatten på digitala medier

Skriftlig fråga 2012/13:247 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 16 januari

Fråga

2012/13:247 Skatten på digitala medier

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

EU:s nuvarande momsregler hindrar medlemsstaterna från att införa samma låga moms på digitala medier som tillämpas på tryckta publikationer. För svensk del innebär detta att momsen på en tidningsprenumeration är fyra gånger så hög om man beställer den till sin läsplatta som om man beställer den till sin brevlåda.

För några veckor sedan uppmanade Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för EU:s digitala agenda, den svenska regeringen att ”ta sitt ansvar” och bidra till att denna straffbeskattning av digitala tidningar, tidskrifter och böcker i EU upphör (DN Debatt 8/12 2012). Anledningen till att Kroes lyfter frågan just nu är att kommissionen i slutet av 2013 ska presentera ett lagstiftande förslag om EU:s momssatser.

Flera länder, till exempel Frankrike och Italien, har redan gått före och arbetar hårt för att få stöd från övriga medlemsstater för teknikneutrala momsregler. Men trots att en enig riksdag redan för över 1,5 år sedan uttryckte att de vill se teknikneutrala momsregler så driver den svenska regeringen ännu inte frågan.

Detta är extra anmärkningsvärt mot bakgrund av it-ministerns målsättning att ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Min fråga till finansministern är:

Kommer finansministern under 2013 att verka för en förändring av EU:s momsregler, så att straffbeskattningen av digitala medier upphör?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-16 Anmäld: 2013-01-16 Besvarad: 2013-01-31 Svar anmält: 2013-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-31)