Skattemedel till tvivelaktiga integrationsprojekt

Skriftlig fråga 2017/18:968 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I Aftonbladet har vi kunnat läsa om tvivelaktiga satsningar på ”integration” som genomförts av Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja. Samtidigt som kriminella hyllas och polisen svartmålas ifrågasätts även demokratin. Detta bekostas av svenska skattebetalare genom bidrag från Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting, Statens kulturråd, Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Även tidigare har det förekommit omfattande slöseri med skattepengar som dessvärre slussats vidare från några av dessa aktörer, trots regeringens kännedom om att det går emot dess egen uttalade ambition i fråga om bidragsutbetalningar. Vidare har det framkommit att ett av alla de projekt som MKC nu driver är en app med syftet att motverka rasism genom pushnotiser i form av olika meddelanden som ska vara diskriminerande. När användaren protesterar mot diskrimineringen får denne positiva meddelanden tillbaka. Även om syftet må vara bra är det inte helt orimligt att ifrågasätta hur effektivt detta arbetssätt är för syftet med projektet, inte minst med tanke på att slutsumman för appen uppgick till 4,3 miljoner kronor, och utvecklarna dessutom nu begär ytterligare 3 miljoner kronor för vidareutveckling och utökad marknadsföring.

Med anledning av det som framkommit i Botkyrka vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att det är rimligt att skattemedel går till projekt som hyllar kriminella, svartmålar polisen eller ifrågasätter demokratin, och anser hon att de utbetalade pengarna i dag används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-07 Anmäld: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga