Skattekontroll av nya apoteksägare registrerade i skatteparadis

Skriftlig fråga 2009/10:537 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 17 februari

Fråga

2009/10:537 Skattekontroll av nya apoteksägare registrerade i skatteparadis

av Catharina Bråkenhielm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har skrotat vårt populära apotek och sålt ut vårt gemensamt ägda apoteksbolag under parollen att det skulle bli mycket bättre och framför allt mycket billigare. Den bild som målades upp före utförsäljningen var att det skulle bli småföretag och det skulle vara svenska aktörer, men så blev det inte alls. Vid den utförsäljning som har gjorts av apoteken är över hälften av de nya aktörerna riskkapitalister med säte i skatteparadis.

Statsrådskollegan Hägglund med ansvar för apoteken har vid riksdagens frågestund menat att förhållandena i Sverige påmint om de i Nordkorea och Kuba, något som apotekskunderna nog aldrig uppmärksammat. Hur ägandet av apoteken ser ut spelar en ganska liten roll, menar han vidare.

Jag och många andra oroas över insynen och skattekontrollen när ägare till företag är registrerade i skatteparadis. Inte sällan går också ägandet i flera led av företag och registreringen i skatteparadiset är bara en brevlåda.

Riksrevisionen har nyligen granskat det här och visat att Skatteverket inte alls klarar av uppföljningen från skatteparadisen på grund av bristande resurser.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att säkra insyn och skattekontroll av apoteksverksamhet ägd från skatteparadis?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-18 Svar anmält: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-01)