Skattekontoret i Strömstad

Skriftlig fråga 2006/07:1378 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 15 juni

Fråga

2006/07:1378 Skattekontoret i Strömstad

av Lars Tysklind (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket genomför för närvarande en omstrukturering av sina kontor. Det är naturligtvis nödvändigt att ständigt se över sin verksamhet, men den nedläggning av skattekontoret i Strömstad som nu föreslås får mycket negativa konsekvenser för den expansiva utvecklingen i norra Bohuslän, en utveckling som är starkt knuten till närheten till Norge och den omfattande gränshandeln. Gränshandeln i Strömstad uppgår till 4,5 miljarder kronor (390 000 kronor per invånare och år) och är därmed den i särklass största i Sverige. En så omfattande verksamhet kräver naturligtvis både skattekontroll och annan skatteservice.

Skattekontoret i Strömstad har byggt upp en unik kompetens där det mesta av kontorets verksamhet har med gränsen att göra på ett eller annat sätt.

Förutom den omfattande handeln kan nämnas att här finns 3 500 personer med skatteanknytning i både Norge och Sverige, arbetspendling över gränsen är omfattande i båda riktningarna, kontoret handhar samtliga deklarationer för utländska fastighetsägare i Västra regionen och så vidare.

I norska Halden alldeles intill gränsen planeras en förstärkning av kompetensen för internationella skattefrågor. Norge förstärker alltså sin verksamhet där den är mest frekvent, medan Sverige går i motsatt riktning och flyttar sin utlandsverksamhet till Göteborg 18 mil från gränsen.

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att Strömstad ska få behålla sitt skattekontor och den unika kompetens som finns där?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-15 Anmäld: 2007-06-15 Besvarad: 2007-06-20 Svar anmält: 2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)