skattekontorens rådgivande funktion

Skriftlig fråga 2003/04:1405 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 5 juli

Fråga 2003/04:1405

av Krister Örnfjäder (s) till finansminister Bosse Ringholm om skattekontorens rådgivande funktion

Som privatperson eller företagare kan man vända sig till Skatteverket och dess lokala kontor runtom i landet för att få råd i olika skattefrågor. De råd som myndigheten lämnar uppfattas och tolkas av en stor majoritet som bindande.

Respekten för myndigheten är stor eftersom den anses besitta djup kunskap i ämnet på grund av att de behandlar ett stort antal deklarationer varje år.

Men den information som myndigheten lämnar ut är inte bindande. Visar det sig att informationen är felaktig och leder till stora kostnader för den eller de som använt sig av den måste de som drabbats begära skadestånd. Den enda myndigheten som kan lämna bindande information är Skatterättsnämnden. Nämnden tar ut en avgift på mellan 600@10 000 kr, exakt hur stor avgiften blir bestäms samtidigt som informationen lämnas ut av nämnden. Det finns dock inte någon bestämd taxa att gå efter, utan avgiften bestäms från fall till fall. Ur konsumentsynpunkt är detta oerhört otillfredsställande eftersom den rådgivande funktionen är mycket viktig för både privatpersoner och företag.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att skattekontoret ska bli mera konsumentvänligt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-05 Besvarad: 2004-07-09 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-09)