Skattefusket inom taxibranschen

Skriftlig fråga 2005/06:1802 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1802 av Hans Backman (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Skattefusket inom taxibranschen

Var fjärde taxiresa är svart. Taxifusket minskar skatteintäkterna med fyra miljarder kronor per år @ en tiondel av det totala skattefusket! Det är enkelt att komma åt större delen av fusket @ om bara regeringen vill och vågar. Det skriver tre företrädare för taxinäringen i en artikel i Hälsingekuriren den 3 juni. De har tröttnat på att inget görs för att komma till rätta med fuskare och myglare.

Företrädarna för taxinäringen påpekar att regeringen den 11 september 2003 tillsatte en utredning för att ta fram förslag till lagändringar som skulle minska den ekonomiska brottsligheten inom taxibranschen. Den 11 november 2004 presenterades taxiutredningen, med en rad konkreta förslag. ”Jag är öppen för flera av de åtgärder som utredningen föreslår för att minska brottsligheten”, kommenterade infrastrukturminister Ulrica Messing. Sedan dess har ingenting hänt, vilket den 4 maj i år fick alla partier i riksdagen att gemensamt begära ”att regeringen skyndar på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen”.

Nu undrar förstås taxibolagen varför inget gjorts åt fusktaxi trots att det finns färdiga förslag.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om statsrådet avser att vidta åtgärder som innebär att den ekonomiska brottsligheten inom taxibranschen kan minskas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)