Skattefusk och illojal konkurrens inom åkerinäringen

Skriftlig fråga 2011/12:630 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 5 juni

Fråga

2011/12:630 Skattefusk och illojal konkurrens inom åkerinäringen

av Peter Persson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Det kommer oroande rapporter om att fusk och illojal konkurrens sprider sig inom svensk transportnäring just nu. Det handlar om svenska åkerier som omregistrerar sina bilar utomlands och fortsätter att köra som om ingenting hade hänt. I andra fall är det utländska företag som helt enkelt låter sina bilar köra permanent i Sverige.

Lagstiftningen gör att en utländsk lastbil som levererar något i Sverige kan ta tre körningar under sju dagar i Sverige, men sedan måste man lämna landet.

Nu säger allt fler, både åkare och chaufförer, att många utlandsregistrerade bilar kör permanent inrikestrafik i Sverige, emot alla regler. Frågan är bara hur man bevisar den saken.

Det rapporteras att utländska registreringsskyltar dominerar på de stora vägarna bland lastbilarna. Att alla dessa utlandsregistrerade bilar skulle köra lagligt i Sverige går inte riktigt ihop. Särskilt när man kopplar ihop det man hör från åkerinäringen, att fler och fler svenska åkerier får dra ned verksamhet för att man inte hänger med i priskonkurrensen. Denna ordning kan inte heller vara i samklang med ”arbetslinjen”, det är inte rimligt att svenska företag och jobb avvecklas på grund av illojal konkurrens.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att motverka utlandsregistrering av svenska lastbilar och det faktum att utländska åkare kör illegalt i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-05 Anmäld: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)