Skattefrihet vid uthyrning av del av bostad

Skriftlig fråga 2007/08:1549 av Krantz, Tobias (fp)

Krantz, Tobias (fp)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1549 Skattefrihet vid uthyrning av del av bostad

av Tobias Krantz (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Snart börjar höstterminen vid landets universitet och högskolor, men för många studenter grumlas glädjen över antagningen till den åtråvärda utbildningen av oron över att inte ha någonstans att bo när studierna ska ta sin början. På många håll i landet råder en stor brist på studentbostäder. I Jönköping kommer exempelvis runt 500 studenter att stå utan bostad i höst, enligt en prognos som gjorts i samarbete mellan högskolan och kommunen.

En relativt enkel åtgärd för att bekämpa den akuta bostadsbristen vore att införa skattefrihet vid uthyrning av del av bostad. Det skulle leda till att det svenska bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt och att sannolikt tusentals nya bostäder skulle kunna skapas, till glädje inte minst för behövande studenter. Skatter och krångel avskräcker i dag alltför många människor från att hyra ut en del av sin bostad trots att de mycket väl skulle kunna tänka sig att göra det.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta i syfte att införa skattefrihet vid uthyrning av del av bostad.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-28)