Skattefri utbildningsgåva

Skriftlig fråga 2013/14:474 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 10 mars

Fråga

2013/14:474 Skattefri utbildningsgåva

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringens slarvande med skatter fortsätter. Utbildningsministern har nu utlovat ”en skattefri utbildningspremie” på 25 000–75 000 kronor från staten till vissa men inte alla som har genomgått en lärarutbildning. Frågan är dock vad han lovat och på vilka grunder. I sammanhanget bör kommas ihåg att skattebefrielse tillämpas ytterst restriktivt i Sverige. Inkomstskattelagen inrymmer inget om den här typen av premier under 8 kap. ”Inkomster som är skattefria”. Möjligen avser utbildningsministern att inrätta ett nytt, statligt stipendium, som då knyter an till 8 kap. 5 §: ”Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. Stipendier som är avsedda för andra ändamål är skattefria, om de - inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och - inte betalas ut periodiskt.” Det är ju inte ovanligt med stipendier inom grund- och gymnasieskolan, men då rör det sig ofta om lägre belopp och oftast om minderåriga. Att staten nu ska införa ett helt nytt stipendium på ett betydande belopp för personer som är obegränsat skatteskyldiga borde kanske något beredas. I denna beredning bör då beloppen vid införandet av en ny skattefrihet bedömas i kontrast med andra skattebefrielser. Minnesgåvor som inte är kontanter kan ges av arbetsgivare skattefritt på ett belopp upp till 10 000 kronor. Utbildningsministern avser med andra ord att både utvidga skattefriheten till nya företeelser och sänka skatter. Skattebefrielser, avdrag och skatteavdrag är i realiteten också skattesänkningar. Detta har finansministern sagt inte ska ske 2015 och 2016!

Fråga:

Hur avser finansministern att utifrån inkomstskattelagen hantera den av utbildningsministern föreslagna nya skattebefrielsen, och vilka konsekvenser har den för andra skattebefrielser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-10 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)