Skatteförändringar i 2007 års vårproposition

Skriftlig fråga 2006/07:428 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 22 december

Fråga

2006/07:428 Skatteförändringar i 2007 års vårproposition

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Genom lagen om statsbudgeten (SFS 1996:1059) skapades en bra struktur för budgetarbetet.

Budgetarbetet inleds av regeringen genom att den lämnar den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen senast den 15 april. Vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för arbetet med statsbudgeten för nästa år. Riksdagen beslutar om vårpropositionen i juni. Några förslag till skatteförändringar brukar inte finnas i vårpropositionen.

Min fråga till statsrådet är:

Avser finansministern att inrymma skattefrågor i 2007 års vårproposition?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-22 Anmäld: 2006-12-22 Besvarad: 2007-01-22 Svar anmält: 2007-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-22)