Skatteflykten genom Liechtenstein

Skriftlig fråga 2013/14:182 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:182 Skatteflykten genom Liechtenstein

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Numera kommer mest goda nyheter om hur skatteflyktingar för en alltmer osäker tillvaro i åtminstone de europeiska skatteparadisen.

Ett land är det dock tyst om, Liechtenstein. Skatteflykten i Liechtenstein förefaller i hög utsträckning ha varit organiserad genom LGT, ett internationellt finansbolag med säte i Liechtenstein. LGT är helägt av en stiftelse (Stiftung Fürst Liechtenstein) med koppling till furstefamiljen i Liechtenstein. Sedan 2003 har Liechtenstein en konstitution, kritiserad av Europarådet, som ger fursten vetorätt mot varje lag samt ger honom rätt att avskeda regeringen och enskilda ministrar. Därmed utgör Liechtenstein en av de få kvarvarande icke-demokratierna i Europa. I oktober var det en förstasidesnyhet i Finland om några kända företagare som hade konton i LGT. Att svenskar också torde ha det får väl betecknas som högst sannolikt. I medierna rapporteras att de schweiziska bankerna håller på att kasta ut skattefuskande kunder. Stora banker som UBS och Zürcher Kantonalbank har i ett brev den 24 oktober vänt sig direkt till svenska och andra kunder bosatta inom EU med krav på bevis att de skattat för pengarna som finns på deras konton. Kontoinnehavaren uppmanas där att skriva under en fullmakt som ger banken rätt att lämna ut information till myndigheter om tillgångar och avkastning. Motsvarande åtgärd bör nu framtvingas från Liechtensteins banker i allmänhet och LGT i synnerhet.

Genom vilka initiativ inom EU avser finansministern att se till att Liechtenstein och dess furstebank lämnar ut information till myndigheter om tillgångar och avkastning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)