Skatteflykt bland storföretag

Skriftlig fråga 2007/08:563 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 28 december

Fråga

2007/08:563 Skatteflykt bland storföretag

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt en dom i Regeringsrätten har investmentbolaget Industrivärlden fått rätt i ett skatteärende som innebär att bolag kan kvitta vinster mot ränteavdrag i dotterbolag. Det innebär att det nu är fritt fram att inom koncerner göra den typen av transaktioner, enbart i syfte att undgå skatt. Upplägget har också kallats räntesnurran.

Det är uppseendeväckande att detta är möjligt trots att det finns en skatteflyktsklausul i lagstiftningen. Därför är det uppenbart att lagstiftningen måste skärpas. Skatteverket bedömer också att om flera stora bolag börjar tillämpa den här metoden kommer staten att gå miste om avsevärda skatteinkomster. Man har som värsta scenario sagt att det handlar om 60 miljarder kronor.

Det är anmärkningsvärt att det enda man hittills sagt från Finansdepartementet är att en enskild dom inte skulle motivera en översyn av lagstiftningen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att se över lagstiftningen för att förhindra skatteflykt som beskrivits ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-28 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)