Skattebefrielser för bidrag och donationer till forskning

Skriftlig fråga 2007/08:808 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 20 februari

Fråga

2007/08:808 Skattebefrielser för bidrag och donationer till forskning

av Margareta Cederfelt (m)

till finansminister Anders Borg (m)

En ändring av dagens skatteregler skulle kunna möjliggöra för universiteten att öka sina forskningsresurser i stor omfattning. I tidigare lagstiftning var donationer genom testamente skattebefriade. Efter skattereformen 1991 har det blivit svårare för företag att göra skatteavdrag för donationer. Avdragen godkänns endast om forskningsresultaten bedöms vara till nytta för företaget. Det finns dock exempel på att praxis förändras. Efter en dom i Regeringsrätten sommaren 2006 kan privatpersoner donera utdelningen från börsnoterade aktier till en allmännyttig förening eller stiftelse utan att betala skatt för vinsten. Mottagaren är heller inte skattskyldig.

Kungl. Vetenskapsakademien har engagerat sig i frågan om donationer och föreslår ett avdrag enligt en given procentsats för privatpersoner som ger bidrag till etablerade lärosäten och organisationer. Kungl. Vetenskapsakademien anser också att företag och organisationer bör få dra av hela kostnaden.

Med fler ökade bidrag och donationer kan universiteten öka sin forskningskapacitet till nytta för såväl studenter som akademisk och samhällelig utveckling.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att möjliggöra skattebefrielse för bidrag och donationer av privatpersoner och företag till forskning vid statliga universitet och högskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)