Skattebefrielsen för biodrivmedel

Skriftlig fråga 2019/20:466 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige har en stor utmaning när det gäller att minska vägtrafikens utsläpp. Vi ska nå målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030. För att göra detta kommer biodrivmedel att vara helt avgörande, och de rena och höginblandade biodrivmedlen är i dag ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transportsektorn.

Skattebefrielsen för rena biodrivmedel har varit helt avgörande för deras konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel. Nu verkar skattebefrielsens framtid oviss. Ett slopande av skattebefrielsen skulle få förödande konsekvenser för klimatet. Transportköpare och åkerier som har valt att ligga i framkant genom att satsa på höginblandade biodrivmedel kommer i så fall av kostnadsskäl med största sannolikhet att återgå till fossila drivmedel med betydligt lägre innehåll av biodrivmedel.

Sverige har valt att söka årliga skatteundantag, som EU nu verkar neka. I Frankrike har regeringen valt en annan väg, där skatten på biobränsle inte alls ses som en fråga för EU.

EU-kommissionen tar beslut om statsstödsreglernas förändring, vilket i sin tur påverkar skattefrågan för rena och höginblandade biodrivmedel, inom de kommande månaderna. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern att göra för att värna de svenska höginblandade biodrivmedlens ekonomiska förutsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga