skattebefrielse för vissa stiftelser

Skriftlig fråga 2002/03:230 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 3 december

Fråga 2002/03:230

av Lars Tysklind (fp) till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för vissa stiftelser

Tidningen Bohuslänningen uppmärksammade i en artikelserie den 21@23 november 2002, att det efter skattemyndighetens granskning av Gustaf B. Thordens stiftelse för allmännyttigt ändamål, framkommit att man inte fortsättningsvis kunde dela ut bidrag till idrottsrörelsen utan att betala skatt för inkomsten (28 %).

Ett av kriterierna för skattebefrielse under rubriken "Kvalificerat allmännyttigt ändamål" är "att främja vård och uppfostran av barn". Den allmänna uppfattningen är naturligtvis att idrottsrörelsen gör stora insatser inom just detta område. Problemet är att i lagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari 1943, ingår idrott inte i att "främja vård och uppfostran av barn". Stiftelsen nödgas att med anledning av detta diskutera en ändring av inriktningen, så att man uppfyller kravet på skattebefrielse. Förloraren i sammanhanget blir då idrottsrörelsen, som under de gångna åren haft stor nytta av bidrag från Thordenstiftelsen. En översyn av lagstiftningen är mycket angelägen, men det är en lång process.

Min fråga till finansministern är:

Avser ministern att ta omedelbara initiativ för att ändra kriterierna så att den del av idrottsrörelsen som arbetar med barn och ungdom kan ingå i "Kvalificerat allmännyttigt ändamål"?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-03 Anmäld: 2002-12-03 Besvarad: 2002-12-11 Svar anmält: 2002-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-11)