Skattebefrielse för höginblandade förnybara drivmedel

Skriftlig fråga 2012/13:451 av Bergström, Stina (MP)

Bergström, Stina (MP)

den 18 april

Fråga

2012/13:451 Skattebefrielse för höginblandade förnybara drivmedel

av Stina Bergström (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

I vårpropositionen för 2013 framgår att skattebefrielsen för höginblandade förnybara drivmedel förlängs. Det är ett positivt besked och går i linje med Miljöpartiets politik. I budgeten anges inte huruvida det är samtliga höginblandade biodrivmedel som omfattas av skattebefrielsen eller om den enbart gäller vissa typer av biodrivmedel.

Min fråga till finansministern är:

Vilka typer av biodrivmedel ingår i regeringens förslag om fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-18 Anmäld: 2013-04-19 Besvarad: 2013-04-24 Svar anmält: 2013-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-24)