Skatteavtalet med Österrike

Skriftlig fråga 2006/07:767 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:767 Skatteavtalet med Österrike

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Det svenska folket behöver skatteinkomster för att finansiera välfärden. Skatteundandragande är i detta sammanhang ett problem.

Det svenska skatteavtalet med Österrike gav tidigare utrymme för skatteundandragande. Avtalet omförhandlades därför och ett nytt avtal är färdigförhandlat. För att ytterligare minska risken för skatteundandragande lär dock krävas även att vår inhemska lagstiftning förändras.

När avser statsrådet att ta initiativ till en sådan nödvändig förändring även av den svenska lagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)