Skatteavdraget som inte omfattar hyresgäster

Skriftlig fråga 2008/09:1114 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 24 juli

Fråga

2008/09:1114 Skatteavdraget som inte omfattar hyresgäster

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den som är villaägare eller bostadsrättsinnehavare får halva kostnaden för underhåll av sin bostad betald av skattebetalarkollektivet, upp till ett maximalt belopp på 50 000 kronor i subvention per år och person.

Den som är hyresgäst har rätt till regelbundet underhåll av bostaden, inte sällan genom ett avtal för så kallat hyresgäststyrt underhåll. Hyresgästen avsätter genom sin hyra pengar för detta underhåll, det vill säga får det inte gratis. Hyresvärden betalar full kostnad, fullt pris, för de hantverkare som utför underhållet – egna och inhyrda. Inga statssubventioner utgår till någondera.

Hyresgästerna har alltså inte rätt till något avdrag för underhåll och reparationer samt tvingas dessutom via skatten betala till villaägares och bostadsrättsinnehavares underhåll. Det är en tydlig diskriminering gentemot hyresgäster och hyresrätten.

Även i fråga om trappstädning och skötsel av utemiljöer får hyresgäster betala ett överpris jämfört med villaägare och bostadsrättsinnehavare som kan använda det så kallade HUS-avdraget.

Inkomstmässigt ligger dessutom hyresgäster lägre än villaägare och bostadsrättsinnehavare. Skatteavdraget bidrar alltså till en allt snedare fördelningspolitik.

På vilka omständigheter och fakta grundar finansministern sitt ställningstagande att hyresgäster inte ska omfattas av rätten till skatteavdrag för reparationer och underhåll med flera tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-24 Besvarad: 2009-08-07 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-07)