Skatteavdrag för yrkesfiskare

Skriftlig fråga 2006/07:357 av Larsson, Jan-Olof (s)

Larsson, Jan-Olof (s)

den 13 december

Fråga

2006/07:357 Skatteavdrag för yrkesfiskare

av Jan-Olof Larsson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Regeringen har i budgetpropositionen angett att det av riksdagen givna uppdraget att lägga fram förslag på ett särskilt skatteavdrag för yrkesfiskare är slutbehandlat. Bakgrunden är att EU-kommissionen i ett beslut meddelat att det föreslagna yrkesfiskaravdraget inte är förenligt med den gemensamma marknaden.

Kommissionens beslut är märkligt på flera punkter men det mest uppseendeväckande är att det som anses förenligt med den gemensamma marknaden i ett land tydligen inte är det i ett annat. Kommissionen har valt att helt och hållet bortse från huvudpoängen i det svenska förslaget – att utjämna konkurrensförhållandena mellan svenska och danska yrkesfiskare. I Danmark finns sedan länge ett särskilt skatteavdrag för yrkesfiskare som konkurrensmässigt ger fördelar för deras fiskare jämfört med våra.

Regeringen väljer med budgetpropositionens förslag att inte alls driva frågan framåt trots att samtliga partier i riksdagen ställt sig bakom ett genomförande av yrkesfiskaravdraget. Regeringen har valt att anta att det inte är realistiskt att tro att kommissionen skulle godta denna typ av stöd till yrkesfisket även om det utformades på annat sätt. Regeringens hållning är enligt min uppfattning alldeles för defensiv för att betraktas som en seriös behandling av riksdagens beställning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt statsråd om han inte, särskilt mot bakgrund av regeringens aktiva EU-politik, bör ifrågasätta kommissionens bedömning så att riksdagens uppdrag kan fullföljas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-13 Anmäld: 2006-12-13 Besvarad: 2006-12-20 Svar anmält: 2006-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-20)