Skatte- och bidragsbrott i taxibranschen

Skriftlig fråga 2008/09:571 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 4 februari

Fråga

2008/09:571 Skatte- och bidragsbrott i taxibranschen

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Polisen, Skatteverket och andra myndigheter har under flera år arbetat med taxibranschen. I höstas var Skatteverket optimistiskt i ett pressmeddelande, hederligheten hade förbättrats. Tyvärr kommer nu nya, mörka rapporter.

En razzia mot taxiförare en lördagskväll i januari 2009 i Stockholm, som gjordes av polisen och andra myndigheter, gav en dyster bild av hederligheten inom taxibranschen. Av 70 kontrollerade taxibilar hittade polisen sju bidragsbrott – däribland fyra förare som var förtidspensionärer och en heltidssjukskriven – och fyra bilar med så allvarliga anmärkningar att de avskyltades på platsen. Dessutom blev det 20 rapporter om felaktiga taxametrar, förarböcker eller tekniska fel på bilen samt eventuellt skattefusk. Den förra regeringen tillsatte en utredning för att ta fram förslag till lagändringar som skulle minska den ekonomiska brottsligheten inom taxibranschen. I november 2004 presenterade utredningen en rad konkreta förslag. Ett viktigt förslag var krav på redovisnings- eller tömningscentraler.

Taxinäringen har sedan dess återkommit med två krav: 1. Att taxametern kopplas till en ”tömningscentral”, där myndigheterna när de vill kan avläsa hur mycket pengar bilen drar in – och därmed om taxibolaget skattar för sina inkomster eller inte. 2. Att kontokortsläsaren kopplas till taxametern. I dag finns ingen garanti för att en resa som betalas med kontokort också leder till skatteintäkter – även den som får kvitto kan ha åkt fusktaxi. Hänger apparaterna samman löses problemet.

Avser statsrådet att ta initiativ till redovisnings- eller tömningscentraler för taxibranschen samt ytterligare åtgärder för att minska skatte- och bidragsbrott inom näringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-04 Anmäld: 2009-02-09 Svar anmält: 2009-02-12 Besvarad: 2009-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-12)