Skatt på väg

Skriftlig fråga 2007/08:205 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november

Fråga

2007/08:205 Skatt på väg

av Gunnar Sandberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skogsbranschen är i dag utsatt för hård internationell konkurrens, bland annat till följd av höga energipriser. För skogsindustrier i norr med långa avstånd innebär höjda priser på drivmedel ännu större konkurrensnackdelar. Skogen växer där den finns i dag och går inte att flytta. Skogen är också en viktig näring för landet som vi verkligen ska värna. I och med att engagemanget för klimatfrågor ökar befarar många skogsägare att det kommer att innebära ännu högre transportkostnader för deras del i form av höjda skatter, vilket skulle orsaka skogsindustrin stora problem.

Jag vill därför fråga om finansministern avser att införa nya skatter för vägtransporter.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-01 Anmäld: 2007-11-01 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)