Skatt på plastbärkassar

Skriftlig fråga 2018/19:858 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I januariöverenskommelsen har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om en skatt på plastbärkassar. Branschföreträdare har dock riktat kritik mot denna åtgärd. Den innebär en tung administrativ börda för berörda företag och den snedvrider konkurrensen för svenska företag, samma effekter som den omdiskuterade kemikalieskatten på elektronik har.

Plastbranschen har därför i stället själv föreslagit att en miljöavgift, som hanteras och administreras av näringslivet i en miljöfond, införs. Detta tillämpas i Norge. Den norska miljöfonden har på kort tid blivit framgångsrik och omfattar nästan hela den norska marknaden. Vidare har den bidragit till att vidareutveckla mer miljövänliga alternativ inom plastbranschen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vore det inte bättre ur miljösynpunkt om regeringen införde en miljöfond i stället för skatt på plastbärkassar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-25 Överlämnad: 2019-07-26 Besvarad: 2019-08-09 Sista svarsdatum: 2019-08-09 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga