skatt på biogasbilar

Skriftlig fråga 2004/05:917 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 9 februari

Fråga 2004/05:917

av Staffan Danielsson (c) till finansminister Pär Nuder om skatt på biogasbilar

I Linköping finns landets främsta biogasproduktion och ca 700 biogasfordonsägare, ett antal som stadigt växer. Den så kallade gröna skatteväxlingen visar sig nu betyda över 300 kr per år i höjd fordonsskatt för en biogasbil, det vill säga samma höjning som bensindrivna bilar. Alltså drabbas biogasfordonsägarna av 23 % högre fordonskatt trots att man investerat 30 000@40 000 kr extra för att gynna miljön.

Personbilar som kan drivas med biogas är av så kallad bifuel-typ, vilket innebär att de kan köras på biogas eller bensin. Myndigheterna likställer därför biogasbilar med bensinbilar. Men vem skulle komma på idén att betala 40 000 kr extra för en biogasbil och sedan köra den på reservtankens bensin? Speciellt då gas är billigare än bensin.

En inställning där bästa bränslet är utgångspunkten skulle leda till en tydlighet i statsmaktens inriktning för en hållbar framtid. Tysklands långsiktiga spelregler fram till år 2020 är ett bra exempel att ta lärdom av. En rättvis värdering av bränslets fördelar också i fordonsskatten vore bra ur ett trygghets- och långsiktighetsperspektiv. Detta skulle också vara bra för att tydliggöra den miljömässiga skillnaden mellan de olika alternativen, där biogas rimligen bör ligga i täten.

Därför vill jag fråga ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att neutralisera fordonsskattehöjningen för ett biogasdrivet fordon?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-02-09 Anmäld: 2005-02-09 Besvarad: 2005-02-16 Svar anmält: 2005-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-16)