Skatt på bankbonus

Skriftlig fråga 2009/10:398 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 13 januari

Fråga

2009/10:398 Skatt på bankbonus

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I finanskrisens spår har stark kritik riktats mot bankernas generösa bonussystem. Bland annat har finansministern sagt att bonuskulturen måste få ett slut.

Storbritannien har nyligen infört skatt på bankbonusar, Frankrike lägger ett förslag i parlamentet i januari. Skatten är på 50 procent på bonusbelopp som överstiger motsvarande ca 290 000 kronor. President Sarkozy har efterlyst att fler länder ansluter sig. Om fler omfattas blir naturligtvis effekten bättre.

Mot bakgrund av att Storbritannien och Frankrike inför skatt på bankbonusar vill jag fråga finansministern vilka eventuella skatteåtgärder han är beredd att vidta för att begränsa bankbonusar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-13 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-20 Svar anmält: 2010-01-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-20)