Skatt på avstånd

Skriftlig fråga 2016/17:73 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Svensk landsbygd är rik på såväl naturresurser som engagemang. Det borde med andra ord finnas alla förutsättningar i världen att bedriva framgångsrik och lönsam produktion som skapar arbetstillfällen och välstånd även utanför storstäderna. Men landsbygden är även rik på avstånd, vilket Centerpartiet inte tycker ska ligga landsbygdens människor och företag i fatet.

Regeringen har under mandatperioden spikat aggressiva höjningar av drivmedelsskatterna utan att kompensera det med lägre kostnader för mindre miljöskadliga drivmedel. Man höjer på så sätt kostnaderna över hela linjen och undviker därmed med precision att motivera en övergång till drivmedel som belastar miljön mindre.

Regeringen bereder nu även en kilometerskatt, alltså en skatt på avstånd. Med en kilometerskatt blir det rakt av dyrare att transportera gods och personer, oavsett vilket bränsle som används och hur mycket miljön belastas. Det är en kraftfull broms för näringslivet utanför storstäderna.

Konsekvenserna av detta är inte speciellt svåra att lista ut. Den svenska skogsnäringen sysselsätter i dagsläget omkring 100 000 människor och bidrar med cirka 100 miljarder kronor till svensk nettoexport. Dessutom är skogen den resurs som kommer att behöva användas för att producera dagens och framtidens miljövänliga drivmedel. Därför är det mycket oroande att se miljöministern argumentera för en kilometerskatt, bland annat med miljöargument. Centerpartiet tror inte att vägen för minskade utsläpp är att kväva svensk skogsnäring. Vi hoppas att landsbygdsministern har insett just detta, då han i medierna har förnekat miljöministerns påståenden och dementerat beslut om skatt på avstånd.

Infrastrukturpropositionen är nu nära förestående och olika besked kommer från olika ministrar, och minst två uppfattningar om kilometerskatten torgförs samtidigt av samma regering.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att människor och företag utanför storstäderna inte ska behöva betala extra för att hålla landsbygden levande?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-10-05 Överlämnad: 2016-10-06 Anmäld: 2016-10-11 Svarsdatum: 2016-10-12 Sista svarsdatum: 2016-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga