Skatt på alkoholhaltiga drycker inköpta via Internet

Skriftlig fråga 2006/07:1545 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 10 augusti

Fråga

2006/07:1545 Skatt på alkoholhaltiga drycker inköpta via Internet

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Genom ett beslut i EG-domstolen är det nu tillåtet att från Sverige köpa alkohol på Internet. Man ska dock betala skatt på den inköpta alkoholen. Men det är inte så lätt att genomföra i praktiken. Erfarenheten hittills är att det är ytterst få köpare av Internetalkohol som frivilligt betalar skatt. Skatteverket har lämnat motstridiga uppgifter om hur verket kommer att agera. Först sade man till Ekot i Sveriges Radio att av de 7 000 svenskar som har handlat alkohol utan att betala skatt kommer ett antal att slumpvis åläggas att betala skatt. Sedan ändrade man sig och förklarade att alla kommer att få ett skatteföreläggande. Det är självklart att det måste vara den sistnämnda principen som gäller. Alla ska vara lika inför lagen.

Nu gäller det att se till att indrivningen av skatten fungerar. Det skulle vara allvarligt både för skattepolitiken och för alkoholpolitiken om den inte gör det. Det är viktigt att Skatteverket, och även Tullverket, får resurser för att klara uppgiften.

Jag vill fråga finansministern vad han är beredd att göra för att indrivningen av skatt på alkoholhaltiga drycker inköpta via Internet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-24 Svar anmält: 2007-08-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-24)