Skatt efter ålder

Skriftlig fråga 2008/09:26 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 23 september

Fråga

2008/09:26 Skatt efter ålder

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt en uträkning från Skatteverket så betalar en löntagare född 1969 med en förvärvsinkomst på 228 400 kronor en slutlig skatt på 66 187 kronor. En pensionär född 1939 med 228 400 i pension betalar en slutlig skatt på 77 764 kronor. Det innebär att pensionären betalar 11 577 kronor mer i skatt per år.

Regeringen ska nu genomföra ett nytt grundavdrag för pensionärer som för det stora flertalet pensionärer ger en skattesänkning på i storleksordningen 90 kronor i månaden. I praktiken är det att betrakta som en marginell förändring.

Sedan högeralliansen tillträdde i regeringsställning så har skattesystemet genom införande av det så kallade förvärvsavdraget förändrats så att det numera har ett inslag av skatt efter ålder. Detta leder till avgörande orättvisor och ett förhållande där samma inkomstnivåer beskattas olika. Systemet är absurt.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att avskaffa de inslag i skattesystemet som skiljer på inkomster från arbete och från pension vilket i praktiken uppfattas som om skattesystemet numera har ett inslag av skatt efter ålder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-23 Anmäld: 2008-09-25 Besvarad: 2008-10-01 Svar anmält: 2008-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-01)