Skatt efter ålder

Skriftlig fråga 2006/07:212 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 24 november

Fråga

2006/07:212 Skatt efter ålder

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen förbereder nu en sänkt skatt för förvärvsarbetande. Däremot omfattas inte pensionärerna av skattesänkningen. Pensionärer kommer således att få betala högre skatt än andra trots lika inkomster. Jag anser inte att det är rimligt att införa ett system där man i praktiken betalar skatt efter ålder.

Min fråga är:

Avser ministern att vidta några åtgärder mot bakgrund av att pensionärer, om regeringens förslag genomförs, kommer att få betala högre skatt än andra?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-24 Anmäld: 2006-11-24 Besvarad: 2006-12-01 Svar anmält: 2006-12-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-01)