Skärvikens skjutfält

Skriftlig fråga 2007/08:89 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober

Fråga

2007/08:89 Skärvikens skjutfält

av andre vice talman Birgitta Sellén (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Skärvikens skjutfält ligger cirka en mil söder om Härnösands centrum. Skjutfältet nyttjas av Försvarsmaktens förband och då främst av hemvärnet och frivilligorganisationer i Västernorrland. Fältet utnyttjas också av utländska enheter, FMV samt Land Systems Hägglunds AB. Även marinen har verksamhet med robotar i vattenområdet.

Nu planeras en utökning av fältet trots att det ligger så nära Härnösands centrum och trots att det i området där fältet ligger finns flera fritidshus. Vad kommer detta att innebära för miljön, fritidsbebyggelsen och den närliggande staden Härnösand?

I länet finns det andra områden som borde lämpa sig bättre för att utveckla ett skjutfält. Efter försvarsnedläggningen 2000 så finns exempelvis ett skjutfält utanför Sollefteå som hade en mycket hög klass och som lämnades åt sitt öde. Jag anser att Försvarsmakten bör se över möjligheten att utöka skjutövningsverksamheten vid ett skjutfält som ligger långt från områden som i dag används för rekreation av befolkning från bland annat Härnösandsområdet.

Min fråga till försvarsministern är följande:

På vilket sätt avser försvarsministern att vara beredd att se över och eventuellt flytta en utökad skjutövningsverksamhet i Västernorrland så att inte värdefulla rekreations- och miljöområden för ortsborna förstörs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-15 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)