Skärpta straff mot mutor

Skriftlig fråga 2006/07:1548 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 13 augusti

Fråga

2006/07:1548 Skärpta straff mot mutor

av Christer Nylander (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sverige ligger ofta väl till i internationella undersökningar som jämför hur utbredd korruptionen är i samhället. Trots detta påminns vi gång på gång om att Sverige inte på något sätt är skyddat från korruption. Faktum är att det finns väldigt lite forskning kring hur omfattande korruptionen egentligen är och man kan förmoda ett stort mörkertal.

Det är viktigt att samhället tydligt visar att mutbrott är allvarliga. Därför krävs såväl kunskapssatsning som lagskärpning. Särskilt viktigt är det att bekämpa mutbrott riktade mot offentlig verksamhet.

I nuvarande lagstiftning likställs mutbrott inom näringslivet med mutor i offentlig verksamhet. Jag menar att detta är felaktigt. Det finns en särskild dimension när det gäller mutbrott i offentlig sektor. Mutor i offentlig sektor kan ha marknadspåverkande effekter, men kan dessutom innebära andra negativa följder såsom åsidosättande av likhet inför lagen och missbruk av offentliga medel.

På vilka sätt avser justitieministern att ta initiativ till att skärpa korruptionslagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-13 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-22 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-22)