Skärpta straff för våldtäkter

Skriftlig fråga 2018/19:761 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sexualbrott är något av det värsta en människa kan utsättas för. Brotten drabbar i huvudsak kvinnor och är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor. Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har våldtäkterna ökat. Detta samtidigt som både andelen och antalet anmälda våldtäkter som lett till åtal har minskat. Detta kan inte beskrivas som något annat än ett politiskt misslyckande. Moderaterna vill se en straffskärpning för våldtäkt av normalgraden – från två års fängelse till tre års fängelse som minimistraff.

Socialdemokraterna var i valrörelsen tydliga med att även de vill se samma straffskärpning som Moderaterna för våldtäkt av normalgraden. Någon skarp lagstiftning har dock ännu inte presenterats för riksdagen. Utredningsarbetet för en sådan förändring är dessutom inte särskilt omfattande.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att lägga fram lagstiftning för riksdagen om skärpta straff för våldtäkt av normalgraden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga