Skärpta straff för trafikbrott

Skriftlig fråga 2019/20:2044 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Trafikbrott är en av de vanligaste formerna av brott som begås i Sverige. Förövarna gör det ofta vanemässigt, återfaller och utgör en fara för andra. Sedan november förra året har en utredning funnits på Morgan Johansson bord, som föreslår en del skärpta straff och också ett nytt trafikbrott, grov trafikbrottslighet. Den är också remitterad. Från ett kristdemokratiskt perspektiv ser förslagen lovande ut.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer det en proposition i höst som föreslår skärpta straff för trafikbrott så som föreslagna i Ds 2019:22?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-25 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga