Skärpta straff för sexualbrott

Skriftlig fråga 2019/20:402 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga om skärpta straff för våldtäkt (2018/19:617) till justitie- och migrationsministern. I sitt svar skriver ministern bland annat att han ska ge en utredare i uppdrag att bland annat se över straffskalorna för sexualbrott.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har ministern tillsatt en utredning som ska över straffskalorna för sexualbrott, och när förväntas den vara klar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga