Skärpta regelverk för fiskodlingar

Skriftlig fråga 2013/14:659 av Eva Sonidsson (S)

Eva Sonidsson (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Övergödning av Östersjön är ett allvarligt problem med döda bottnar och kraftig algblomning som följd. Anledningen till detta är framför allt utsläpp av kväve och fosfor. Östersjöländerna kom redan år 2007 överens om att minska dessa utsläpp, men hittills har inget av länderna nått sin del av målet.

Nu ökar belastningen utanför kulturarvet Höga kusten betydligt, genom att fiskodling i öppna kassar växer i området. Bland annat har Ålands Fiskförädling Sverige AB ansökt om tillstånd att utöka produktionen från 1 200 till 1 500 ton per år vid Mjältösund i Kramfors kommun. Utökningen skulle leda till utsläpp av 13 ton fosfor, vilket kan jämföras med reningsverken i Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, som släpper ut drygt fyra ton per år. Enligt uppgifter söker sig åländska fiskare till Sverige, eftersom vi inte har lika skarp miljölagstiftning som Åland i fråga om utsläpp av kväve och fosfor.

Fisk är ett bra miljömässigt alternativ till kött, vilket framhålls även av landsbygdsministern. Men produktionen får inte ske med gammaldags metoder i öppna kassar, som orsakar stora utsläpp och samtidigt förstör badvatten och nätfiske för boende och för besökare i området.

Det är viktigt att Sverige går i täten, inte bara för en renare Östersjö utan även för ett renare Bottenhav och andra vattendrag. Ett viktigt steg i denna utveckling är miljömässigt hållbart vattenbruk, som bland annat innehåller fiskodling i slutna kassar.

Avser miljöministern att skärpa regelverket för fiskodlingar så att odling endast får ske i slutna kassar i Bottenhavet och i våra andra vattendrag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-04 Överlämnad: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga