Skärpt straffminimum för övergrepp i rättssak

Skriftlig fråga 2005/06:1711 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)

den 29 maj

Fråga 2005/06:1711 av Johan Pehrson (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Skärpt straffminimum för övergrepp i rättssak

Rättstaten förutsätter att myndigheter och dess tjänstemän utan påverkan kan sköta sina uppgifter. Det gäller alltifrån poliser och åklagares arbete med förundersökning och åtal till själva avgörandet i domstol av prövade av åtalet. Därtill kan läggas avtjänande av påföljd inom till exempel fängelse eller inom ramen för frivården. Att hot mot rättsväsendets tjänstemän ökat är därför mycket allvarligt.

Allt oftare rapporteras i dag också om allvarliga hot gentemot målsägande och vittnespersoner. Denna utveckling framstår i dag som mest accelererande bland unga människor.

Denna typ av brott innebär att själva grunden i rättsstatstanken eroderar. Att brott på ett objektivt sätt kan prövas i domstol med samtliga sakliga omständigheter redovisade är fundamentalt för rättsordningar värda namnet.

Straffmaximum för övergrepp i rättssak höjdes för ett par år sedan. Effekten tycks vara liten. Ökade insatser för att skydda hotade personer behandlas just nu av riksdagen. Ett sätt att markera allvaret i brott som angriper rättsstatens funktionssätt är att höja straffminimum.

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att höja straffminimum för övergrepp i rättssak?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-29 Anmäld: 2006-05-29 Besvarad: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-07)