Skärpt lagstiftning mot grooming

Skriftlig fråga 2014/15:97 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tidningen Aftonbladet har under de senaste dagarna uppmärksammat grooming, hur män kontaktar unga flickor över populära sajter i sexuellt syfte. Det visar ett stort behov av att skärpa lagstiftningen, något jag tidigare har motionerat om.

Straffbestämmelsen ”kontakt med barn i sexuellt syfte”, så kallad grooming, trädde i kraft den 1 juli 2009. Straffet för kontaktbrottet är böter eller fängelse i högst ett år. Brottsförebyggande rådet har gjort en uppföljning av tillämpningen av lagen. Den visar att få anmälda fall av kontakt med barn i sexuellt syfte leder till åtal. Till exempel gjordes under andra halvåret 2012 sammanlagt 617 polisanmälningar om grooming, men bara fem av dem lagfördes.

Nu har justitie- och migrationsministern uttalat att lagen är otillräcklig och att han avser att skärpa den, vilket ska ske skyndsamt.

Jag har följande fråga:

När beräknar ministern att en skarpare lag kan vara på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-21 Överlämnad: 2014-11-24 Anmäld: 2014-11-25 Svarsdatum: 2014-12-03 Sista svarsdatum: 2014-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga