Skarp kritik mot ny avfallsförbränningsskatt

Skriftlig fråga 2019/20:288 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen vill införa en ny avfallsförbränningsskatt trots att i stort sett alla remissinstanser har avstyrkt förslaget. Endast Naturskyddsföreningen tillstyrker det.

Utredningen och även Lagrådet är kritiska till den nya avfallsförbränningskatten. En liknande skatt avskaffades 2010 för att den ej gav effekt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför har ministern och regeringen inte lyssnat på kritiken från remissinstanserna, utredningen och Lagrådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Överlämnad: 2019-10-30 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga