skånskt kulturarv

Skriftlig fråga 1997/98:502 av Persson, Bertil (m)

Persson, Bertil (m)
Fråga 1997/98:502 av Bertil Persson (m) till kulturministern om skånskt kulturarv

Skånes historia är inte Sveriges mer än under de senaste drygt 300 åren. Detta kan vara orsak till det bristande intresse som ägnas de skånska kulturmiljöerna. Ingenting i det rika skånska kulturarvet har av regeringen befunnits värdigt att föras upp på Unescos världsarvslista.

Sådana pärlor som den gamla korsvirkesstaden i Ystad, den välbevarade storgodskulturmiljön i t.ex. Övedskloster, eller världens näst största fågelsträcksområde på Falsterbonäset, alla hävdar de sig väl gentemot exempelvis Gammelstad, Engelsberg och Stockholms skärgård, men något skånskt kulturarv har aldrig aktualiserats för Unesco av regeringen.

Är kulturministern beredd att medverka till att även viktiga skånska kulturmiljöer får del av det skydd som världsarvslistan redan ger så många uppsvenska objekt?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-03 Anmäld: 1998-03-09 Besvarad: 1998-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga