Skånskt fiske och gasledningen

Skriftlig fråga 2006/07:1593 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 30 augusti

Fråga

2006/07:1593 Skånskt fiske och gasledningen

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det rysk-tyska konsortiet Nord Stream har beslutat att ändra sina planer och låta den ryska gasledningen genom Östersjön gå norr om Bornholm. Denna sträckning ligger endast 30 kilometer från den skånska kusten. I dessa vatten bedrivs mycket av det svenska fisket av torsk, som nu riskerar att bli inskränkt på grund av ledningens nya dragning. Även fiske av sill och skarpsill påverkas.

När fiskarna lagt ut trålen vill man oftast dra den i fyra–fem timmar utan att ta upp den. Ligger det en gasledning i vägen får fisket avbrytas, annars kan ledningen skadas. Ett fiskeförbud kan bli aktuellt. Detta med tanke på risken för skador på ledningen från tjocka stålplåtar som dras på botten med trålarna.

Det finns också risk för att biologiskt material byggs upp, som det gör på saker som sticker upp från botten. Det skapar lä för strömmarna med syrebrist som följd vilket också påverkar fisket.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bibehålla yrkesfiskarnas möjligheter till fiske norr om Bornholm med hänsyn till gasledningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2007-08-30 Inlämnad: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-13 Svar anmält: 2007-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-13)