Skånsk arbetsmarknad

Skriftlig fråga 2010/11:399 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 22 mars

Fråga

2010/11:399 Skånsk arbetsmarknad

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Problemen på den skånska arbetsmarknaden kvarstår. Arbetsförmedlingens siffror, som alltid är lägre än Statistiska centralbyråns på grund av mätmetoder, visar för februari månad att antalet arbetslösa i Skåne är oförändrat jämfört med för ett år sedan. Antalet kvarstående sökande är 300 fler i februari 2011 jämfört med februari 2010. Antalet öppet arbetslösa har förvisso minskat med 3 000, men antalet sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med 1 700 personer. I min hemkommun Landskrona ökar arbetslösheten i båda kategorierna. I programmen har också skett en övergång från mer aktiva till mer passiva insatser. Antalet i arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik minskar och i stället ansamlas de arbetslösa i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, som varken innebär jobb eller utveckling. Antalet i JUG:en har på ett år ökat med 3 500 i Skåne, varav 2 400 personer i fas 3.

Genom vilka särskilda insatser för Skåne avser arbetsmarknadsministern att motverka massarbetslöshet och bryta en negativ utveckling mot passiv förvaring av de arbetssökande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-22 Anmäld: 2011-03-23 Besvarad: 2011-03-30 Svar anmält: 2011-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-30)