Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M)

Ewa Thalén Finné (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sverige är i dag det enda landet i hela EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. En vanlig uppfattning är att det skulle strida mot Systembolagets alkoholmonopol, undergräva dess legitimitet eller hota vår folkhälsa. Inget kunde vara mer fel.

Genom att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga egenproducerade drycker som öl, vin och cider skulle vi kunna stödja småföretagare och skapa förutsättningar för en gynnsam landsbygdsutveckling med fler arbetstillfällen och ökad turism som följd.

Gårdsförsäljning av alkohol skulle inte heller äventyra folkhälsan, då det handlar om att underlätta för små lokala vinproducenter och mikrobryggerier som framställer småskaliga och hantverksmässiga produkteri liten skala, snarare än att uppnå stora försäljningsvolymer.

Gårdsförsäljning av alkohol är nu tillåtet och finns i varierande form i våra nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland. Det som fungerar hos våra nordiska grannar borde naturligtvis vara tillåtet och fungera även här.

För att se vilka effekterna blir om vi tillåter gårdsförsäljning av alkohol borde det därför vara en framkomlig väg att utse en försöksregion, till exempel Skåne, för att se vilken inverkan det kan tänkas ha på turism och arbetstillfällen i regionen. Södra Sverige har dessutom redan i dag många småskaliga vinproducenter och mikrobryggerier och skulle därför passa bra till ett försöksprojekt av detta slag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Kommer ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att låta Skåne bli en försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga