Skaldjursfisket i Halland

Skriftlig fråga 2011/12:724 av Gustafsson, Lars (KD)

Gustafsson, Lars (KD)

den 8 augusti

Fråga

2011/12:724 Skaldjursfisket i Halland

av Lars Gustafsson (KD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Kusten utanför Halland präglas av mycket rika kräftbestånd. Ett antal Hallandsföretag inom fisket, turismen och beredningsindustrin lever på fisket av skaldjur, med havskräftan som huvudrollsinnehavare.

Ett nytt förslag som presenterats till regeringen av Havs- och vattenmyndigheten vill emellertid fördubbla den fiskefria zonen i södra Halland till ett område motsvarande Hallands Väderö till norr om Morup. Myndigheten motiverar fiskestoppet med omsorg om torsken, men vill också förbättra den generella havsmiljön.

Skaldjursfiskarnas fiskeredskap är dock sedan tidigare utrustade för att selektivt undvika torsk som bifångst. Att skaldjursfisket skulle ha någon negativ effekt för torsken är inte belagt. Havs- och vattenmyndigheten har inte heller på något sätt beaktat eller analyserat de socioekonomiska effekterna av det utökade fiskeförbudet.

För att fortsätta bedriva skaldjursfiske från Hallandskusten skulle skaldjursfiskarna med förbudet i kraft behöva gå långt ut på Kattegatt, där omfattningen av fisket kraftigt reduceras och risken för kollisioner med handelsfartyg är överhängande. Det reducerade skaldjursfisket medför också långtgående negativa konsekvenser för näringslivet i hela Halland, där stora delar av yrkesfisket skulle behöva läggas ned och få svårt att någonsin återkomma.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att skaldjursfisket i Halland ska kunna fortsätta att utvecklas positivt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-08 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-22 Svar anmält: 2012-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-22)