Skakande av spädbarn

Skriftlig fråga 2005/06:1259 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 22 mars

Fråga 2005/06:1259 av Laila Bjurling (s) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Skakande av spädbarn

Varje år misshandlas cirka hundra spädbarn i vårt land. 20 % av dem dör och hälften av dem blir svårt funktionshindrade resten av livet. Ofta handlar det om hjärnskador på grund av att barnet har blivit skakat. Dessa små, oskyddade människor kan inte själva tala om vad de har varit med om och inom sjukvården är man ofta rädd för att fråga. Vårdpersonalen behöver ofta mer kunskap och stöd i sitt svåra jobb med att ta hand om misstänkt misshandel av ett litet spädbarn. Kunskapen om hur lätt ett barn kan bli allvarligt skadat av att bli skakat måste spridas till vårdpersonal, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och därmed också till föräldrar och andra som har kontakt med spädbarn. Socialstyrelsen har ett uppdrag att utforma ett nationellt riskbarncentrum för samordning, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad med mera. I diskussionen om detta centrum utgår man från barn som själva kan tala om vad de varit med om och de skakade spädbarnen finns inte omtalade.

Vad avser statsrådet att göra för att ett nationellt riskbarncentrum ska skaffa och sprida kunskap om konsekvenserna av att skaka ett spädbarn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-22 Anmäld: 2006-03-22 Besvarad: 2006-03-29 Svar anmält: 2006-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-29)