Skadeståndsnivåer för brottsoffer

Skriftlig fråga 2017/18:1471 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Vid ett flertal tillfällen har vi sett handskakningsincidenter i Sverige där personer vägrar att skaka hand med en person av det motsatta könet med hänvisning till att det strider mot deras religion. Det finns flera exempel:

  1. En arbetssökande man ville inte skaka hand med en kvinnlig vd. Mannen fick inte den praktikplats han sökte och förlorade samtidigt sin plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket resulterade i att han förlorade sin försörjning. DO stämde Arbetsförmedlingen och tingsrätten slog sedan fast att mannen hade diskriminerats på grund av sin religion. Han fick sedan 60 000 kronor i skadestånd.
  2. En man som erbjöds praktik i sin kommun vägrade att skaka hand med sin kvinnliga arbetsledare. Han vände sig sedan till DO, dock hann kommunen betala ut ett skadestånd till honom på 30 000 kronor innan myndigheten drev fallet vidare.
  3. En kvinna vägrade skaka hand med en manlig läkare och tingsrätten valde att bevilja henne 75 000 kronor i diskrimineringsersättning då läkaren avbrutit undersökningen och hänvisade henne till en kvinnlig läkare.

Att människor inte visar respekt enligt svensk sed genom att hälsa på varandra är en fråga man i sig kan diskutera. Likaså är det värt att diskutera rimligheten i att det ens ska klassas som diskriminering. Dock finns det en annan, betydligt viktigare, fråga rörande utbetalningar av skadestånd. Elvaåriga Ebba Åkerlund mördades hänsynslöst på Drottninggatan i centrala Stockholm av terroristen Rakhmat Akilov. Ebbas föräldrar får ett skadestånd på 60 000 kronor vardera.

Skadeståndsersättningen har, inte minst mot bakgrund av tidigare handskakningsfall, genast förvandlats till en förolämpning för Ebba Åkerlunds föräldrar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Anser statsrådet att det nuvarande systemet för skadestånds- och kränkningsersättningar fungerar bra och är dessa skillnader rimliga eller avser statsrådet att vidta åtgärder för att ändra det nuvarande systemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-11 Överlämnad: 2018-06-12 Anmäld: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-06-28
Svar på skriftlig fråga